Skip Navigation LinksНачало | Изкуство и култура | Художествени занаяти

Художествени занаяти


Занаятите в Трявна

Будни и просветени люде е имала Трявна, носители на културен и икономически напредък. Земята била малко и неплодородна. Това става предпоставка за бурно развитие на занаятите. Традиционните занаяти като куюмджийство, казаслък, гайтанджийство, мутафчийство, копринарство, коларство, розопроизводство, самарджийство, медникарство и др. задоволяват битовите потребности на местното население. Не малка част от произведените стоки достигали Цариград, Смирна, Бейрут, Одрин, Москва, Одеса и др.

Това, което допринася за непомръкващата слава на Трявна и в продължение на два века се превръща в основен поминък на местното население са художествените занаяти - дюлгерство, резбарство, иконопис.

Основните фактори, които определят появата и развитието на тези занаяти можем да определим в две посоки. От една страна - живописната природа, богатството на дървен материал и духовността на хората в този край, а от друга - близостта до старата българска столица, традициите на Търновската художествена школа и множеството преселници от там.


реклама