Skip Navigation LinksНачало | Изкуство и култура | НГПИ Тревненска школа

НГПИ Тревненска школа

Обратно към списъка
Специалности в НГПИ Тревненска школа

Специалност ДЪРВОРЕЗБА

Цели и задачи на дисциплината

image

Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви и изображения. Думата също се отнася и за резултата от този творчески процес.

Програмата по дърворезба има за цел да развива у учениците практически умения и сръчност, отношение към дървото, като универсален и творчески материал, отношение към пространството - интериор и екстериор, чувство за мащаб и техники и технологии при художествената обработка на дърво. Учениците практически се запознават с различни видове машини, инструменти, материали и работа с тях. Учебният материал е тематично и логически последователно обвързан с дисциплината проектиране за специалността художествена дърворезба в НГПИ – Трявна.

Специалност ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Цели и задачи на дисциплината

image

Интериорният дизайн е наука за архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка. Интериорния дизайн е синтез от практически и художествени идеи, и решения, които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите в цялостно завършена естетическа форма.

Програмата има за цел да даде на учениците оптималния обем знания, свързани с проблемите при проектирането в интериорния дизайн. Изучават се най-общите закономерности в структурния и композиционния строеж на формите, основните композиционни принципи, приложението и ролята на цветовете в проектантския процес. Разглежда се методиката на проектирането в интериорния дизайн, етапите, способите и средствата за представяне на проекта. Жилищният интериор се разглежда като оптимизирана среда за обитаване, осигуряваща условия за почивка, възстановяване на творческите сили, обединяваща хармонично материалните, духовните и естетическите потребности на човека. Разглеждат се интересните взаимовръзки между функционални, обемно-пространствени, цветови и други закономерности, които превръщат пространството в оптимална среда за живеене.

Програмата по интериорен дизайн (изпълнение в материал) има за цел да развива в учениците: практически умения и сръчност при изпълнение на проектираното изделие, чувство за мащаб и максимално художествено въздействие. Учениците практически се запознават с различни видове машини, инструменти, материали и работа с тях. Практически прилагат различни видове техники и технологии при художествената обработка на дърво при изпълнение на интериорен дизайн. Учениците се запознават с техника на безопасността при работа с режещи машини и инструменти. Учебният материал е тематично и логически последователно обвързан с дисциплината проектиране и вътрешна архитектура за специалността интериорен дизайн в НГПИ – Трявна.

Специалност ИКОНОПИС

Цели и задачи на дисциплината

image

В периода ІХ – ХІХ век, българският изобразителен гений се изразява изключително със средствата на православната християнска образност. Иконописците на България осмислят, приетите с християнството византийска естетика и канон и оставят за поколенията прекрасни образци на православната иконопис, отреждакщи на националните ни школи значимо място в европейската и световна история на изкуството. България се връща във вярата, възражда се и изкуството на иконописеца.

Обучението в специалност Иконопис си поставя за цел бъдещите художници да опознаят богатото ни изобразително наследство, за да почувстват, осмислят и обикнат красотата в ортодоксалното изобразяване, да натрупат познания и умения в областта на православния изобразителен канон, православната иконография, техниката и технологията на иконописта, разпределението на изображенията и декорацията в интериора и екстериора на храма, позволяващи им да проектират и изпълняват декоративни и фигурални композиции за Българската Православна Църква, да възродят и пренесат във времето иконописната традиция, да ценят и ползват в творчеството си пластичните достижения на дълголетната ни духовност, оцелели в ръкописи, щампи, храмове и манастири.


реклама