Skip Navigation LinksНачало | Изкуство и култура | НГПИ Тревненска школа

НГПИ Тревненска школа

Обратно към списъка
Национална гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа"
Информация
Сайт на гимназията

Историята на приложното изкуство и дърворезба у нас по особен начин се проектира върху дейността на Националната Гимназия за Приложни Изкуства в Трявна, както и върху целия образователен процес.

Училището съхранява и развива традициите на Тревненската възрожденска иконописна и дърворезбарска школа като дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в три специалности „Художествена дърворезба”, „Интериорен дизайн” и „Иконопис”. 
Стремежът да се съхранят традициите на Тревненската възрожденска школа в областта на художествената обработка на дърво води до откриване през 1920 година на Държавно столарско училище в гр. Трявна. Това е първата решителна крачка за възобновяване на художествените занаяти и национални традиции, чиито функции и значение след Освобождението затихват. Целта е постепенно да се излезе от рамките на обикновения занаят и да се наложат оригинални стилистични, пластични и технически решения.

Училището става средище, което привлича талантливи преподаватели, като завършилия в Мюнхен художник Иван Христов. Той дава идеята за основаване на музей по резбарско изкуство и така се спасяват от унищожение ценни художествени произведения. През различни периоди като възпитаници и преподаватели през училището преминават изкуствоведа Димитър Друмев, резбарите Цаньо Антонов, Асен Василев, проф. Кънчо Цанев, проф. Антон Дончев и др. 
Значимостта на тяхната заслуга не е само в рамките на Тревненската школа, а в цялата българска пластична култура.

След създаването си до днес училището преминава през различни форми на своето развитие: 
1920 – 1944 г. – Държавно столарско училище. 
1945 – 1952 г. – Държавно средно училище по дърворезба и сградостроителство. 
1952 – 1975г. – Техникум по дърворезба и вътрешна архитектура. 
1976 г. – Средно художествено училище за приложни изкуства.

След обособяването на ССХУ през 1976 г. се създава възможността за пълно разгръщане на творческите усилия на учители и ученици за изучаване на възрожденската традиция в художествената обработка на дървото и осмислянето и в съвремието. 
Обновяват се формите и стилистиката. Дипломните работи не се затварят само в двуизмерни решения на релефите, а минават в пространството. Творби на учениците са представени на изложби в София, Пловдив, Варна, Габрово, Сливен, Котел, с.Орешак, Варшава, Закопане, Честахова, Полша, Белгия и др.

Училищата по изкуствата към Министерство на културата, каквото е и СХУ за ПИ – Трявна изпълняват и функцията на художествено-творчески и културни средища и дават база за развитие на личността в съответните области: “Художествена дърворезба”, “Интериорен дизайн” и “Иконопис”. 
Целите и задачите на обучение в училищата по изкуствата не са просто овладяване на минимум от професионални знания и умения за получаване на професионална квалификация и упражняване на дадена професия, а полагане основа на професионална култура, върху която се осъществява и по-нататъшното развитие в съответната област. 
Училищата по изкуствата са етап от цялостната система на художествено и хуманитарно образование – школи, училища, висши учебни заведения, като между отделните етапи има взаимовръзка. 
Творческата и изследователска дейност в тези училища са заложени нормативно в специалната подготовка, като задължителна в учебен план и има определящо значение. 
По своята същност училищата по изкуствата съчетават формата на учебни заведения с функцията на художествено-творчески и културни средища, които захранват основни за страната културни процеси. 
Кадрите завършващи тези училища са бъдещия потенциал на множество културни институции и организации в страната. Преподавателите и учениците представляват част от художествения капитал на нацията. 
Училищата по изкуствата са национални поради обхвата на прием на ученици и организационно, методически и финансово се ръководят от Министерството на културата.

Училището е в договорни отношения с училището по дърворезба в Бриенц – Швейцария от 1997 г., в проекто договорни отношения с колежа в Аалст – Белгия, лицея по дърворезба и керамика Закопане - Полша и училището по ланшафтна архитектура в Белград. 
Групи от ученици и учители от СХУ за ПИ – Трявна и училището в Бриец - Швейцария са гостували на базата на взаимния обмен. 
Изготвена е програма с училището в Бриенц до 2004 г. чрез фондация Болкан Асис с лицея в Закопане през 2002 г. предстоят възобновяване на взаимовръзките по взаимно съгласие на училищата и със съдействието на Министерство на културата на Полша.

“Ноев ковчег на българското” може да се нарече и учредената от художествените училища в Трявна, Троян, Сливен, Смолян и Дома на хумора и сатирата в Габрово през 1996 г. Асоциация “Луди млади”, чието предназначение е да увековечи старите български знания, изучавани в средните художествени училища. 
Раждането на Асоциацията ни накара да осъзнаем, че вече сме отговорни пред този град защото, волно или неволно, са бяхме превърнали в онзи коректив на ценности и стойности, който върна вярата на хората. 
Асоциация “Луди млади” – Габрово е нагледен пример как един проект, финансиран в началото от фондация “Отворено общество” може да прерасне в сдружение на съмишленици, което във времето на строги бюджетни ограничения да помага на българското образование и култура, инвестирайки в уменията на даровитите ученици, техните преподаватели и доброжелатели.

Училището е участвало в много национални и международни конкурси и наши възпитаници са печелили награди. 
Възпитаници на СХУ за ПИ – Трявна са завършили ВУЗ по изкуствата - НХА, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, УСАГ – архитектура, СУ “Климент Охридски”, ВЛУ - София, ВПУ – Шумен. 
Ученици от СХУ за ПИ – Трявна са продължили обучението си и работят по специалността в Австрия, Германия, Южна Африка, Израел, САЩ, Канада, Испания.
В училището преподават високо квалифицирани учители. По специалните предмети преподават изявени творци – художници с богат преподавателски опит.

Там където се докосват занаята и изкуството, започва тяхната мисия, а това е и мисията на СХУ за ПИ – Трявна да създава условия за развитие и обогатяване на традициите и живота ни днес с нови художествени и естетически стойности.

Кликнете върху снимките за да ги видите в цял размер. 

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg


реклама