Skip Navigation LinksНачало | Изкуство и култура | НГПИ Тревненска школа

НГПИ Тревненска школа

Обратно към списъка
Прием за учебната 2014/2015 г. след завършен ІV клас за специалността "Изобразително изкуство"

ХУДОЖЕСТВЕНА ДЪРВОРЕЗБА ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН ИКОНОПИС

Курсът на обучение е 5-годишен, след завършен VІІ клас и след успешно издържан конкурсен изпит.
- Изпит по рисуване. 28.06.2014 г. –- Група обемни тела по натура. Материал – черен по избор на кандидата. Формат на листа 35/50. Време – 6 учебни часа. 

Класирането е САМО от оценката от положения изпит.

Приемат се кандидати от цялата страна след завършен VІІ клас в годината на кандидатстване.
Подават се следните документи:
Заявление /по образец подадено в училището/; Копие от акт за раждане; Копие от удостоверение за завършен VІІ клас; Копие от медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съотвентата специалност, издадено от личния лекар на ученика.
При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на акта за раждане.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ от 12.06.2014 г. до 26.06.2014 г.
От 16.06.2014 г. до 27.06.2014 г.се провеждат консултации в училище по приемните изпити. 
При подаване на документи се внася 6,00 лв. такса за изпита. 
Успешно дипломиралите се ученици получават диплом за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация „Художник” или „Дизайнер” по съответната специалност и имат право да кандидатстват във всички ВУЗ в страната.
Възпитаници на НГПИ – Трявна са завършили ВУЗ по изкуствата - НХА, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, УСАГ – архитектура, СУ “Климен Охридски”, ВЛУ - София, ВПУ – Шумен. Ученици от НГПИ – Трявна са продължили обучението си и работят по специалността в Австрия, Германия, Южна Африка, Израел, САЩ, Канада, Испания.

Училището разполага с общежитие – за контакт GSM: 0879123570.

ЗА СПРАВКИ: Директор 0677/622-91, Канцелария 0677/621-34.

www.artschooltryavna.com e-mail:artschooltryavna@unicsbg.net

реклама