Skip Navigation LinksНачало | Изкуство и култура | НГПИ Тревненска школа

НГПИ Тревненска школа


Прием за учебната 2014/2015 г. след завършен ІV клас за специалността "Изобразително изкуство"

ХУДОЖЕСТВЕНА ДЪРВОРЕЗБА ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН ИКОНОПИС

Курсът на обучение е 5-годишен, след завършен VІІ клас и след успешно издържан конкурсен изпит.
- Изпит по рисуване. 28.06.2014 г. –- Група обемни тела по натура. Материал – черен по избор на кандидата. Формат на листа 35/50. Време – 6 учебни часа. 

Класирането е САМО от оценката от положения изпит.

Приемат се кандидати от цялата страна след завършен VІІ клас в годината на кандидатстване.
Подават се следните документи:
Заявление /по образец подадено в училището/; Копие от акт за раждане; Копие от удостоверение за завършен VІІ клас; Копие от медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съотвентата специалност, издадено от личния лекар на ученика.
При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на акта за раждане.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ от 12.06.2014 г. до 26.06.2014 г.


Национална гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа"
Информация
Сайт на гимназията

Историята на приложното изкуство и дърворезба у нас по особен начин се проектира върху дейността на Националната Гимназия за Приложни Изкуства в Трявна, както и върху целия образователен процес.

Училището съхранява и развива традициите на Тревненската възрожденска иконописна и дърворезбарска школа като дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в три специалности „Художествена дърворезба”, „Интериорен дизайн” и „Иконопис”.
Стремежът да се съхранят традициите на Тревненската възрожденска школа в областта на художествената обработка на дърво води до откриване през 1920 година на Държавно столарско училище в гр. Трявна. Това е първата решителна крачка за възобновяване на художествените занаяти и национални традиции, чиито функции и значение след Освобождението затихват. Целта е постепенно да се излезе от рамките на обикновения занаят и да се наложат оригинални стилистични, пластични и технически решения.


Специалности в НГПИ Тревненска школа

Специалност ДЪРВОРЕЗБА

imageДърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви и изображения. Думата също се отнася и за резултата от този творчески процес.

Програмата по дърворезба има за цел да развива у учениците практически умения и сръчност, отношение към дървото, като универсален и творчески материал, отношение към пространството - интериор и екстериор, чувство за мащаб и техники и технологии при художествената обработка на дърво.

Специалност ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

imageИнтериорният дизайн е наука за архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка. Интериорния дизайн е синтез от практически и художествени идеи, и решения, които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите в цялостно завършена естетическа форма.

Специалност ИКОНОПИС

image В периода ІХ – ХІХ век, българският изобразителен гений се изразява изключително със средствата на православната християнска образност. Иконописците на България осмислят, приетите с християнството византийска естетика и канон и оставят за поколенията прекрасни образци на православната иконопис, отреждакщи на националните ни школи значимо място в европейската и световна история на изкуството. България се връща във вярата, възражда се и изкуството на иконописеца.реклама