Skip Navigation LinksНачало | Новини | Икономика и бизнес

Икономика и бизнес

Обратно към списъка
Валутните курсове днес
 
Индекси на строителната продукция през ноември 2017 година
10.01.2018 cross.bg

По предварителни данни през ноември 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% над равнището от предходния месец, съобщават от Националния статистически институт.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 7.9% на строителната продукция през ноември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

 

Месечни изменения

През ноември 2017 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство нараства с 1.9%, a от гражданското/инженерното строителство - с 0.6%.

 

Годишни изменения

На годишна база ръстът на строителната продукция през ноември 2017 г., изчислен от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 12.2%, а при гражданското/инженерното строителство - с 2.8%.


реклама