Skip Navigation LinksНачало | Новини | Икономика и бизнес

Икономика и бизнес

Обратно към списъка
Валутните курсове днес
 
Зам.-министър Николова ще съпредседателва заседание на Комитета за наблюдение на програмата „ИНТЕРРЕГ Европа“ 2014-2020 г.
12.03.2018 cross.bg

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще съпредседателства заседание на Комитета за наблюдение на програмата „ИНТЕРРЕГ Европа" 2014-2020 г. Събитието ще се състои утре - 12 март, от 09.00 часа, в „София хотел Балкан".

Участие се очаква за вземат заместник-председателят на програмата от австрийска страна Анна Мария Краманн, Жан-Марк Вениану - представител на Европейската комисия, Жил Гриенбаум - представител на Управляващия орган - Звеното за европейски въпроси на Франция, Ервин Сиверис - програмен директор на Секретариата на ИНТЕРРЕГ Европа и др.

По време на заседанието ще бъде представена обобщена информация за развитието на общите проекти, актуализация на последните разработки на програмата за онлайн приложения и отчетни системи, резултатите от третата покана за набиране на проектни предложения и др.

Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. е инструмент за прилагане на кохезионната политика на Европейския съюз - стратегия за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, създаваща високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" е насочена към цялата територия на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.

Общият бюджет е 426 309 618 евро, като средствата от Европейския фонд за регионално развитие възлизат на 359 326 320 евро, а останалата част от 66 983 298 евро е национално съфинансиране.

През настоящия програмен период програмата работи по четири теми - всички свързани с регионалното развитие: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации", „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия", „Нисковъглеродна икономика" и „Околна среда и ресурсна ефективност".


реклама