Skip Navigation LinksНачало | Новини | Икономика и бизнес

Икономика и бизнес

Обратно към списъка
Валутните курсове днес
 
НСИ: През януари 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 16.3% в сравнение с предходната година
13.03.2018 cross.bg

През януари 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 16.3% в сравнение с предходната година и е на стойност 1 098.0 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, Руската федерация и Съединените американски щати, които формират 57.3% от износа за трети страни.

                                 

През януари 2018 г. при износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2017 г. е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти" (37.5%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (29.4%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти" (79.6%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (47.7%).
Вносът на България от трети страни през януари 2018 г. се увеличава с 15.9% в сравнение със същия месец на предходната година и е на стойност 1 829.2 млн. лева (по цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

 

                                  
При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2018 г. спрямо същия месец на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (81.5%) и „Машини, оборудване и превозни средства" (59.8%) (табл. 4 от приложението). Спад се наблюдава само в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти" (22.3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през януари 2018 г. е отрицателно и е в размер на 731.2 млн. лева (табл. 1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 593.9 млн. лева.

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

През януари 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 4 211.1 млн. лв. и в сравнение със същия месец на предходната година износът се увеличава с 12.3%.

                                   

През януари 2018 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 5 044.3 млн. лв. (по цени CIF), или с 19.3% повече спрямо същия месец на 2017 година (табл. 1 и 2 от приложението).

                               

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през януари 2018 г. и е на стойност 833.2 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през януари 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 535.2 млн. лева.

 

                         

 

 

                         

 

                                         

 

                                    


реклама