Skip Navigation LinksНачало | Новини | Свободно време

Свободно време

Обратно към списъка
НСИ осъществи 257 статистически изследвания и дейности за 2017-а
10.01.2018 cross.bg

Правителството прие Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт (НСИ) през 2017 година и програма за 2018 година, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет след днешното заседание.

През изминалата година НСИ осъществи общо 257 статистически изследвания и дейности като съкрати сроковете за производство и разпространение на данните до крайните потребители. Въведе електронни въпросници и специално разработени уеббазирани приложения за статистически изследвания в различни области, което значително повиши качеството и усъвършенства споделянето на информацията.

За първи път бяха представени „Макроикономическа статистика - Финансова статистика и нефинансови национални сметки", уеббазирано приложение „Лечебни и здравни заведения", данни за цените на природния газ и електроенергията за битови и крайни небитови клиенти, тримесечни индекси на цените на „Юридически и счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението" и други.

Включени са нови изследвания и дейности за 2018 г„ сред които пилотно изследване за насилието, базирано на полов признак, анонимизирани данни за научни и изследователски цели, разработване на система от статистически индикатори „Цели за устойчиво развитие 2030", Статистика на цените. Показатели за недвижимите имоти.

 

 


реклама