Skip Navigation LinksНачало | Новини | Новини за Трявна

Новини за Трявна

Обратно към списъка

Няма да има увеличение на такса битови отпадъци за 2018
09.01.2018 в. "Тревненска седмица"
Това реши Общински съвет Трявна на последното си заседание на 2017 – та година.
Близо два часа дебатираха общинските съветници в Трявна по точката, касаеща увеличение на такса битови отпадъци. Първоначалното предложение на общинска администрация за повишаване на ТБО бе в размер на 10%, а основната причина повишаването на минималната работна заплата, което рефлектира във всеки един икономически сектор.

След разглеждането на предложението от постоянните комисии, общинска администрация прецизира своето предложение като намали предложеното увеличени от 10% на 5%. Но дори и така направено предложението, не срещна одобрението на местния парламент. Всеки от съветниците изказа различно становище, свързано с несъгласието за подобно увеличени. В началото на разискванията кметът на Община Трявна – Дончо Захариев защити пред Общински съвет желаното увеличение с думите:

„Давам си ясно представата, че обсъждането на тази точка носи доста проблемни ситуации, тъй като се касае за разходи, които, по всяка вероятност, трябва да бъдат увеличени. Както знаете, от началото на 2018 – та година се повишава минималната работна заплата, и всичко това се отразява пряко върху дейността по сметосъбирането и поддържане чистотата на нашия град. А това е от първостепенно значение. Предложението на Общинска администрация за необходимите разходи за такса битови отпадъци за 2018 – та е да бъдат увеличени с 48 414 лв., в сравнени с нивото от 2017 – та или общо 810 144 лв.. Облогът за 2017 – та е бил 775 906 лв.,  като събраните суми към 10.12 са 590 217 лв. - събрани по облога 116 400 лв., събрани по недобор и 22 365 лв. лихви. До края на годината предвиждаме да бъдат събрани още 25 000 лв. – 20 хил. за текущата година и 5 хил.  недосбор. Събираемостта от текущия облог е 80% и 20% стари задължения. С увеличение  5% на ТБО, облогът ще стане 812 601 лв., очакваният приход за 2018 – та е 770 хил. лв. За осигуряване на необходимите разходи общинска администрация отменя своето предложение за 10% и предлага увеличение с 5%. Дори така предлаганата сума ще бъде проблемна, за да извършваме дейността, особено в последните месеци на 2018 – та, но каквото зависи от нас, по отношение на оптимизация, ще бъде направено. Опитваме да правим един курс на машините на два дни, но в зимните месеци, когато това е възможно отпадъците замръзват и води до неприятности. Ще търсим оптимизация за самите работещи в сектора.“
Подробности около дебата ще откриете в бр. 1 в. „Тревненска седмица“

реклама