Skip Navigation LinksНачало | Услуги | Медицински услуги

Медицински услуги

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД

Информация за лечебното заведение

“Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Теодоси Витанов””ЕООД гр.Трявна е съвременно лечебно заведение за болнична помощ. Всички пациенти от ЕС с диагнози, включени в клинични пътеки, които са здравноосигурени, имат право да се лекуват безплатно в болницата, идвайки сами или насочени от личния лекар, специалист или от спешна помощ. Болницата разполага със шест стационарни отделения с общо 75 болнични легла, модерни клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патоморфологична лаборатория и отделение по образна диагностика, приемни кабинети, административно– стопански блок и болнична аптека.
В болницата работят 26 високо квалифицирани лекари с една и две медицински специалности, а общата численост на персонала е 104 души.
 
МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов”ЕООД има договор с РЗОК–Габрово по профила на болницата.
Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права, както и пациенти от страни извън ЕС също се лекуват – срещу заплащане по утвърден от управителя ценоразпис.

МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов”ЕООД отговаря на европейските критерии за болница, като сграден фонд, персонал и медицинска техника, което ще ни позволи да останем и да се развиваме и в бъдеще в така наречения болничен пазар „здраве”.

Управител

Д-р Светла Брънекова.


Контакти

гр. Трявна пощ. код 5350
Ул. ”Лясков дял” №1
Телефони за контакти:

Централа 0677 6 21 67
Управител 0677 6 22 56
Личен състав 0677 62256
Факс 0677 62144
Вътрешни 0677 62167

214 – Вътрешно отделение
218 – Детско отделение
211 – Неврологично отделение
154 – ОФРМ
155 - ОАИЛ
157 - Отделение по ортопедия и травматология
249 – Отделение образна диагностика
230 – Клинична лаборатория
Eлектронен адрес mbal_tr@mail.bg
Интернет сайт http://hospital-tryavna.com


реклама