Skip Navigation LinksНачало | Услуги | Медицински услуги

Медицински услуги


Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД
“Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Теодоси Витанов””ЕООД гр.Трявна е съвременно лечебно заведение за болнична помощ. Всички пациенти от ЕС с диагнози, включени в клинични пътеки, които са здравноосигурени, имат право да се лекуват безплатно в болницата, идвайки сами или насочени от личния лекар, специалист или от спешна помощ. Болницата разполага със шест стационарни отделения с общо 75 болнични легла, модерни клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патоморфологична лаборатория и отделение по образна диагностика, приемни кабинети, административно– стопански блок и болнична аптека.
В болницата работят 26 високо квалифицирани лекари с една и две медицински специалности, а общата численост на персонала е 104 души.

МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов”ЕООД има договор с РЗОК–Габрово по профила на болницата.
Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права, както и пациенти от страни извън ЕС също се лекуват – срещу заплащане по утвърден от управителя ценоразпис.

МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов”ЕООД отговаря на европейските критерии за болница, като сграден фонд, персонал и медицинска техника, което ще ни позволи да останем и да се развиваме и в бъдеще в така наречения болничен пазар „здраве”.

Детска белодробна болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести "Царица Йоанна" ЕООД
ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА ЦАРИЦА ЙОАННА е единствена по рода си болница в страната, предназначена за дълготрайно лечение на деца с хронични белодробни заболявания и туберкулоза. Болницата е създадена със средствата от фонд Н. В. Царица Йоанна като специализирано детско лечебно заведение за болни от туберкулоза, още през  Втората световна война. През годините в медицинското заведение се разкриват отделения за хронични неспецифични белодробни заболявания, като в момента тези пациенти са мнозинство. Чистият въздух с умерена влажност и липсата на мъгли в град Трявна, са преимущества на мекия през всички сезони климат. ДСБДПЛББ ЦАРИЦА ЙОАННА е разположена сред  борови гори,  фитонцидите, от които, оказват благоприятно въздействие при възстановяване на пациентите.

Лечебното заведение е съставено от висококвалифициран медицински персонал, специализиран в областта на белодробните заболявания. Екипите притежават голям професионален опит и изпълняват много добре служебните си задължения.

реклама